Γίνετε μέλος του Dr-blogger στο fb.Απλά πατήστε like από κάτω

photto
0 ΤΡΕΛΛΟ-ΚΕΙΜΕΝΟ ROLLER COASTER

TRELOBLOGΝέοι bloggers γειά σας! Σήμερα έχουμε ένα κόλπο να "τρελλάνουμε" κάποιες φράσεις μας...Ενα μικρό τρελλοκείμενο...

1. Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα...


<script language="JavaScript">

/*

script edited by David Gardner (toolmandav@geocities.com)
Permission granted to Dynamicdrive.com to feature the script
For more DHTML scripts, visit Dynamicdrive.com
*/

//put your text here

var theText = "HAPPY NEW YEAR";


function nextSize(i,incMethod,textLength)
{
if (incMethod == 1) return (72*Math.abs( Math.sin(i/(textLength/3.14))) );
if (incMethod == 2) return (255*Math.abs( Math.cos(i/(textLength/3.14))));
}


function sizeCycle(text,method,dis)
{
output = "";
for (i = 0; i < text.length; i++)
{
size = parseInt(nextSize(i +dis,method,text.length));
output += "<font style='font-size: "+ size +"pt'>" +text.substring(i,i+1)+ "</font>";
}
theDiv.innerHTML = output;
}


function doWave(n) 
{   
sizeCycle(theText,1,n);
if (n > theText.length) {n=0}
setTimeout("doWave(" + (n+1) + ")", 50);
}
</script>
<div ID="theDiv" align="center">


</div>

...κάντε τον επικόλληση σαν gadget....και βάλτε το εκεί που θέλετε να φαίνεται...

2.Αντιγράψετε τώρα αυτόν τον κώδικα:

<body onload="doWave(0)">

...και επικολλήστε το μέσα στο : ΣΧΕΔΙΑΣΗ=>Επεξεργασία HTML και βάλτε το ΚΑΤΩ απο το   <body>
Αυτό ήταν όλο...
Αλλάζετε τη φράση HAPPY NEW YEAR με μία δική σας φράση, και το μέγεθος του κειμένου ειναι το 25 και το πλάτος του κειμένου το 255...
Το κολπάκι αυτό το βρήκα και το μετάφρασα από http://www.dynamicdrive.com/
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Print Friendly and PDF