Γίνετε μέλος του Dr-blogger στο fb.Απλά πατήστε like από κάτω

photto
0 "ΨΑΧΤΗΡΙΑ" ΜΕΣΑ ΣΤΟ BLOG

Νέοι bloggers γειά σας !!! Σήμερα βάζουμε "ψαχτήρια" στο blog μας...

1. Το πρώτο είναι το pax και θα το πάρετε από εδώ: http://www.pax.com/tabs/signup... Με το pax ψάχνετε κάτι μέσα στο blog σας, σε όλο το web, και δίνει και δυνατότητα e-mail...(κάντε λογαριασμό (δωρεάν), και σας δίνει κώδικα που μπαίνει σαν gadget...
2. Υπάρχει ένας κώδικας που μπορείτε να τον βάλετε σαν gadget, και να έχετε και "παράθυρο" μέσα στο blog....
αντιγράψετε τον παρακάτω κώδικα και κάντε copy-paste σαν gadget:


<form name="jumpy">
<select name="example" size="1" onChange="gone()">
<!-- CHANGE THE BELOW URLS TO YOUR OWN-->
<option value="http://www.yahoo.com" selected>Yahoo.com</option>
<option value="http://www.google.com">Google</option>
<option value="http://www.lycos.com">Lycos</option>
<option value="http://www.AltaVista.com">AltaVista</option>
</select>

<input type="button" name="test" value="Go!" onClick="gone()">
</form>

<script language="javascript">
<!--

//Drop-down Document Viewer- © Dynamic Drive (www.dynamicdrive.com)
//For full source code, 100's more DHTML scripts, and TOS,
//visit http://www.dynamicdrive.com

//Specify display mode (0 or 1)
//0 causes document to be displayed in an inline frame, while 1 in a new browser window
var displaymode=1
//if displaymode=0, configure inline frame attributes (ie: dimensions, intial document shown
var iframecode='<iframe id="external" style="width:95%;height:400px" src="http://www.yahoo.com"></iframe>'
/////NO NEED TO EDIT BELOW HERE////////////
if (displaymode==0)
document.write(iframecode)

function gone(){
var selectedurl=document.jumpy.example.options[document.jumpy.example.selectedIndex].value
if (document.getElementById&&displaymode==0)
document.getElementById("external").src=selectedurl
else if (document.all&&displaymode==0)
document.all.external.src=selectedurl
else{
if (!window.win2||win2.closed)
win2=window.open(selectedurl)
//else if win2 already exists
else{
win2.location=selectedurl
win2.focus()
}
}
}
//-->
</script>

(* αυτό το βρήκα στο  dynamicdrive.com)
(*Δοκιμάστε τον κώδικα στο demo blog εδω: http://demobloghtml.blogspot.com/)
ΠΡΟΣΟΧΗ ...δεν δουλεύει σε όλους τους browsers το ίδιο...ειδικά στον chrome δεν ανοίγει παράθυρο..απλά δείχνει τις επιλογές και σας προωθεί με άνοιγμα νέου παράθυρου
Λειτουργεί με τους παρακάτω browsers : Firefox,  int. explorer(5 και ανω),  opera (7 και ανω)
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!!!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Print Friendly and PDF