Γίνετε μέλος του Dr-blogger στο fb.Απλά πατήστε like από κάτω

photto
0 ΑΦΗΣΤΕ ΜΗΝΥΜΑ Η ΣΧΟΛΙΟ (ΕΤΟΙΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ)

UPDATED: ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ)
Νέοι bloggers γεια σας !!!! Ψάχνοντας σήμερα βρήκα έναν νέο έτοιμο κώδικα, που σας δίνει τη δυνατότητα, βάζοντάς τον στο blog σας σαν gadget, να έχετε έναν μικρό χώρο για μηνύματα...Είναι ένα έτοιμο script, που το βάζετε σαν gadget η στο τέλος μιας ανάρτησης:
BLOGGER  επεξεργασία διάταξης => Σχεδίαση => Στοιχεία Σελίδας => GADGET => HTML/JavaScript :


<!-- begin htmlcommentbox.com -->
 <div id="HCB_comment_box"><a href="http://www.htmlcommentbox.com">HTML Comment Box</a> is loading comments...</div>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.htmlcommentbox.com/static/skins/default/skin.css" />
 <script type="text/javascript" language="javascript" id="hcb"> /*<!--*/ if(!window.hcb_user){hcb_user={  };} (function(){s=document.createElement("script");s.setAttribute("type","text/javascript");s.setAttribute("src", "http://www.htmlcommentbox.com/jread?page="+escape((window.hcb_user && hcb_user.PAGE)||(""+window.location)).replace("+","%2B")+"&opts=470&num=10");if (typeof s!="undefined") document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(s);})(); /*-->*/ </script>
<!-- end htmlcommentbox.com -->...αυτό είναι όλο...Δοκιμάστε το στο demo blog μου http://demobloghtml.blogspot.com/  και δείτε το στη πράξη, πριν το εφαρμόσετε στο blog σας !!! εχει και κουμπί για να κάνετε like σε κάποιο σχόλιο  !!! Το έβαλα και κάτω από την ανάρτηση αυτή...
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.....
ΠΗΓΗ : http://www.quackit.com/
HTML Comment Box is loading comments...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Print Friendly and PDF