Γίνετε μέλος του Dr-blogger στο fb.Απλά πατήστε like από κάτω

photto
0 Χριστουγεννιάτικη Ρουλέτα / Christmas Roulette

Νέοι bloggers γεια σας !!! Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά έρχονται, και όλοι θα παίξουμε λίγο τζόγο...γιατί να μη παίξουμε στο δικό μας blog ;Γι αυτό σας δίνω σήμερα έναν κώδικα, για να βάλετε μια ρουλέτα-(πιο πολύ τροχό της τύχης θα έλεγα) σαν gadget-javascript σε κάποια σελίδα σας....
DEMO ΕΔΩ
Ο ΚΩΔΙΚΑΣ: (Bάλτε τον σαν gadget-javascript)

<div class="demo-app"><div class="da da-center" style="width:600px;">
<!--[if IE]><script type="text/javascript" src="/sites/default/files/1010/source/excanvas.js"></script><![endif]-->
<input type="button" value="spin" onclick="spin();" style="float: left;">
<canvas id="wheelcanvas" width="500" height="500"></canvas>
<script type="application/javascript">
  var colors = ["#B8D430", "#3AB745", "#029990", "#3501CB",
               "#2E2C75", "#673A7E", "#CC0071", "#F80120",
               "#F35B20", "#FB9A00", "#FFCC00", "#FEF200"];
  var restaraunts = ["10 EURO", "20 EURO", "50 EURO", "100 EURO",
                     "200 EURO", "300 EURO", "500 EURO", "1.000 EURO",
                     "2.000 EURO", "5.000 EURO", "10.000 EURO", "20.000 EURO"];

  var startAngle = 0;
  var arc = Math.PI / 6;
  var spinTimeout = null;

  var spinArcStart = 10;
  var spinTime = 0;
  var spinTimeTotal = 0;

  var ctx;

  function draw() {
    drawRouletteWheel();
  }

  function drawRouletteWheel() {
    var canvas = document.getElementById("wheelcanvas");
    if (canvas.getContext) {
      var outsideRadius = 200;
      var textRadius = 160;
      var insideRadius = 125;
   
      ctx = canvas.getContext("2d");
      ctx.clearRect(0,0,500,500);
   
   
      ctx.strokeStyle = "black";
      ctx.lineWidth = 2;
   
      ctx.font = 'bold 12px sans-serif';
   
      for(var i = 0; i < 12; i++) {
        var angle = startAngle + i * arc;
        ctx.fillStyle = colors[i];
     
        ctx.beginPath();
        ctx.arc(250, 250, outsideRadius, angle, angle + arc, false);
        ctx.arc(250, 250, insideRadius, angle + arc, angle, true);
        ctx.stroke();
        ctx.fill();
     
        ctx.save();
        ctx.shadowOffsetX = -1;
        ctx.shadowOffsetY = -1;
        ctx.shadowBlur    = 0;
        ctx.shadowColor   = "rgb(220,220,220)";
        ctx.fillStyle = "black";
        ctx.translate(250 + Math.cos(angle + arc / 2) * textRadius, 250 + Math.sin(angle + arc / 2) * textRadius);
        ctx.rotate(angle + arc / 2 + Math.PI / 2);
        var text = restaraunts[i];
        ctx.fillText(text, -ctx.measureText(text).width / 2, 0);
        ctx.restore();
      }
   
      //Arrow
      ctx.fillStyle = "black";
      ctx.beginPath();
      ctx.moveTo(250 - 4, 250 - (outsideRadius + 5));
      ctx.lineTo(250 + 4, 250 - (outsideRadius + 5));
      ctx.lineTo(250 + 4, 250 - (outsideRadius - 5));
      ctx.lineTo(250 + 9, 250 - (outsideRadius - 5));
      ctx.lineTo(250 + 0, 250 - (outsideRadius - 13));
      ctx.lineTo(250 - 9, 250 - (outsideRadius - 5));
      ctx.lineTo(250 - 4, 250 - (outsideRadius - 5));
      ctx.lineTo(250 - 4, 250 - (outsideRadius + 5));
      ctx.fill();
    }
  }

  function spin() {
    spinAngleStart = Math.random() * 10 + 10;
    spinTime = 0;
    spinTimeTotal = Math.random() * 3 + 4 * 1000;
    rotateWheel();
  }

  function rotateWheel() {
    spinTime += 30;
    if(spinTime >= spinTimeTotal) {
      stopRotateWheel();
      return;
    }
    var spinAngle = spinAngleStart - easeOut(spinTime, 0, spinAngleStart, spinTimeTotal);
    startAngle += (spinAngle * Math.PI / 180);
    drawRouletteWheel();
    spinTimeout = setTimeout('rotateWheel()', 30);
  }

  function stopRotateWheel() {
    clearTimeout(spinTimeout);
    var degrees = startAngle * 180 / Math.PI + 90;
    var arcd = arc * 180 / Math.PI;
    var index = Math.floor((360 - degrees % 360) / arcd);
    ctx.save();
    ctx.font = 'bold 30px sans-serif';
    var text = restaraunts[index]
    ctx.fillText(text, 250 - ctx.measureText(text).width / 2, 250 + 10);
    ctx.restore();
  }

  function easeOut(t, b, c, d) {
    var ts = (t/=d)*t;
    var tc = ts*t;
    return b+c*(tc + -3*ts + 3*t);
  }

  draw();
</script></div></div>

DEMO ΕΔΩ
***Αλλάζουν τα χρώματα και τα νούμερα...
***Δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσει με internet explorer...
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ και ΚΑΛΑ ΚΕΡΔΗ !!!
Πηγή : thanks to switchonthecode.com/
{Αν σας άρεσε αυτή η ανάρτηση, ξοδέψτε 5'' από το χρόνο σας να τη μοιράσετε με τα πλήκτρα από κάτω}
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Print Friendly and PDF