Γίνετε μέλος του Dr-blogger στο fb.Απλά πατήστε like από κάτω

photto
0 Css3 menu No1

Φίλοι bloggers, ξέρετε την αγάπη μου για τους κώδικες css...Βρήκα ένα μενού με ανάπτυξη σε 2πλό submenu, που θα ταιριάξει σε πολλά blogs...τον κώδικα css3 τον ανέβασα σε δική μου host σελίδα, για να μη μπλέξετε  με τον κώδικα !!!Οποιος γνωρίζει τον τρόπο, μπορεί να τον ανοίξει και να κάνει τις αλλαγές που θέλει !!!
ΑΝΤΙΓΡΑΨΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΕΣ:


<!--  CSS3 CODE  -->
<link rel="stylesheet" href="https://pantel.googlecode.com/files/style.css" type="text/css" />

<!-- HTML CODE  -->

 <br/> <br/>      
<div class="menu_templ" style="background-color:#FEFEFE">
<ul id="css3menu">
<li class="topfirst"><a href="##" title="TITLE">ΑΡΧΙΚΗ</a></li>
<li class="topitem"><a href="##" title="TITLE"><span>TITLE 1</span></a>
<ul class="submenu">
<li class="subfirst"><a href="##" title="TITLE">SUB TITLE 1</a></li>
<li class="subitem"><a href="##" title="TITLE ">SUB TITLE 2 </a></li>
<li class="subitem"><a href="##" title="TITLE">SUB TITLE 3 (LONG OR SORT)</a></li>
</ul>

</li>
<li class="topitem"><a href="##" title=" TITLE 2"><span>TITLE 2</span></a>
<ul class="submenu">
<li class="subfirst"><a href="##" title="SUB TITLE 1">SUB TITLE 1</a></li>
<li class="subitem"><a href="##" title="SUB TITLE 2">SUB TITLE 2</a></li>
<li class="subitem"><a href="##" title="SUBTITLE 3">SUB TITLE 3 (LONG OR SHORT)</a></li>
</ul>

</li>
<li class="topitem"><a href="##" title="TITLE 3"><span>TITLE 3</span></a>
<ul class="submenu">
<li class="subfirst"><a href="##" title="Android"><span>Android</span></a>
<ul class="submenu">
<li class="subfirst"><a href="##" title="Android Dark">Android Dark</a></li>
<li class="subitem"><a href="##" title="Android Orange">Android Orange</a></li>
<li class="subitem"><a href="##" title="Android Blue">Android Blue</a></li>
<li class="subitem"><a href="##" title="Android Green">Android Green</a></li>

</ul>

</li>
<li class="subitem"><a href="##" title="Mac Style"><span>Mac Style</span></a>
<ul class="submenu">
<li class="subfirst"><a href="##" title="Mac Grey">Mac Grey</a></li>
<li class="subitem"><a href="##" title="Mac Dark Green">Mac Dark Green</a></li>
<li class="subitem"><a href="##" title="Apple">Apple</a></li>
<li class="subitem"><a href="##" title="Apple Black">Apple Black</a></li>
<li class="subitem"><a href="##" title="Apple Blue">Apple Blue</a></li>
</ul>

</li>
</ul>
</li>
<li class="topitem"><a href="##" title="TITLE 4"><span>TITLE 4</span></a>
<ul class="submenu">
<li class="subfirst"><a href="##" title="Windows version">Windows version</a></li>
<li class="subitem"><a href="##" title="Mac version">Mac version</a></li>
</ul>

</li>
<li class="toplast"><a href="##" title="Contact Us">Contact Us</a></li>
</ul>
       </div>
<!-- END OF CSS3 MENU  -->

***όπου βλέπετε  a href="##"  αντικαταστήστε το ## με το δικό σας λινκ
***όπου βλέπετε   title=   βάζετε έναν τίτλο για το λινκ
***οι φράσεις  <li class="subitem">  και   <ul class="submenu"> φανερώνουν τα υπομενού...
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! (Για απορίες, ξέρετε το μειλ μου)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Print Friendly and PDF